Read Huysuz Kız by William Shakespeare Free Online


Ebook Huysuz Kız by William Shakespeare read! Book Title: Huysuz Kız
The author of the book: William Shakespeare
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 412 KB
Edition: Remzi Kitabevi
Date of issue: 2004
ISBN: No data
ISBN 13: No data

Read full description of the books Huysuz Kız:

Huysuz Kız, Shakespeare'in erken dönem komedilerinden. İlk oynanışı tahminen 1590'ların başına rastlıyor. İlk basımı ise bilindiği kadarıyla 1623 yılında First Folio (Shakespeare'in oyunlarının ilk toplubasımı)'da yapılmış.

Canlı ve renkli bir oyun Huysuz Kız. Kişiler ve gruplararası çok yönlü etkileşim ve gerilim sahneleriyle oldukça yoğun bir "dramatik" çatısı var. Bu yönüne ek olarak, dinamik yapısı, başta "huysuz kız" Katherina ve "onu uslandırmak için doğduğu" iddiasında olan Petruchio olmak üzere, özgün kişileri; kılık ve kimlik değiştirme, yanlış anlama, aldatma, göz boyama, ilginç paralellikler, karşıtlıklar, terslikler, kelime oyunları gibi Shakespeare'in ustalıkla kullandığı komedi motifleriyle, özellikle sahnede çok başarılı bir oyun olduğu görülüyor.

Shakespeare bu komedisinde, gerek oyunun çatısında, gerekse dilinde çeşitli teknikler deniyor ve yer yer çok başarılı bir anlatım sergiliyor. Organik bütünlük açısından bakıldığında oyunda görülen kopukluk ve aksamalar kâğıt üzerinde zaman zaman yadırganmakla birlikte sahnede iyi bir yönetmen tarafından kolayca törpülenebiliyor.

Oyunun özeti şöyle: Padua'nın ileri gelenlerinden, varlıklı bir bey olan Baptista Minola'nın kızı Katherina (yer yer adı Katherine veya Kate olarak da geçiyor), o kadar huysuzk, delişmen, aksi ve kaprisli bir kızdır ki, babası ona koca bulmaktan ümidini keser; ancak, büyük kızı koca bulana kadar da, sayısız talibi olan küçük ve uysal Bianca'nın evlenmesine izin vermez. Sonunda ortaya, en az Katherina kadar azılı olan Petruchio çıkar, Katherina'yla evlenmeye tahip olur. Kızın babası Baptista, Katherina'yı nasıl hem yola getirip hem de aşkını kazanacağını sorduğunda, Petruchio verdiği cevapla oyunun ana temalarından birini de dile getirir:

Bakın bu hiç sorun değil, size dediğim gibi,
O ne kadar dikbaşlıysa ben de o kadar kararlıyım.
İki şiddetli yangın karşılaşıp birleşince
Onları kızdıran şeyi de yakıp tüketirler.
Hafif esintiler küçük ateşleri körükler ama,
Rüzgâr fırtınaya dönünce ne ateş alır ne bir şey.

Petruchio dediğini yapar ve uyguladığı alışılmadık baskı ve yıldırma yöntemleriyle Katherina'yı yola getirir. Öyle ki, kimin karısının daha uysal ve söz dinler olduğu konusunda (biri "uysal" Bianca'nın eşi olmak üzere) iki erkekle girdiği bahsi de kazanır. Petruchio, Katherina'yla "hesaplaşırken," Bianca'nın taliplerinden Lucentio da, ustaca bir manevrayla ve kurnaz hizmetkârı Trinio'nun yardımıyla öğretmen kimliğine bürünüp Bianca'ya özel ders vermeye gelmiş gibi yaparak kızın yanına yaklaşmayı ve gönlünü çelmeyi becerir.

Huysuz Kız'ın, masal ve "fantezi" unsurunun ön plana çıktığı yönlerden biri, oyunun başta, Christopher Sly adlı ayyaş bir tenekeciyi eğlendirmek için sergilenmiş olması. Oyun başlamadan önceki "Önoyun" veya "Sunuş" olarak adlandırılabilecek bölümde, zengin bir lord, bir meydanın önünden geçerken yerde sızmış yatan ayyaş tenekeci Sly'ı görür ve eğlence olsun diye ona bir oyun oynamaya karar verir:

Şimdi onu burdan alıp yatağa götürsek,
Güzel giysiler giydirip, parmaklarına yüzükler taksak,
Yatağının yanına muhteşem bir ziyafet sofrası kursak,
Uyandıında başucunda şık giysili uşaklar bulsa...

Lord, planını uygular ve adamlarına, Sly'ı ayıltmadan konağına götürerek yatağa yatırmalarını söyler; Sly ayıldıktan sonra da onu, o güne dek "kendinde olmayan," deli gibi davranan, varlıklı bir bey olduğuna inandırır. Bu arada, Lordun genç uşağı Bartholomew kadın kılığına girerek Sly'a hizmet edecektir. Lordun, uşağı için verdiği talimat, oyunun ana temasıyla olan ilgisi açısından önemli:

Bugüne kadar gördüğü soylu hanımlar
Efendilerinin yanında nasıl davranıyorsa
O da tıpkı onlar gibi kibar davransın;
Yumuşak ve nazik bir sesle konuşsun,
Önünde yerlere kadar eğilsin;
"Bir emriniz varsa söyleyin sayın Lordum;
Eşiniz ve naçiz bendeniz olan bana,
Saygımı ve aşkımı gösterme fırsatı verin," desin.

Artık Sly için her şey, "hoş bir rüya ya da boş bir hayal" gibi gelecektir. Sly'ı bir süre eğlendirdikten sonra, lordun adamları onun şerefine Huysuz Kız oyunu sergiler.

Yukarıdaki özetten de anlaşılacağı gibi, Huysuz Kız'da kültürlerarası ortak halk masalı motifleri ağırlıklı: Zengin bir adamın, evlenme yaşında iki kızı var: Küçük kız aklı başında, kibar, hanım hanımcık; talipleri kuyrukta. Büyük kız huysuz, dikbaşlı, delişmen, belalı, "erkek gibi"; erkekler ondan köşe bucak kaçıyor. Baba kararlı: Büyük kız koca bulmadan küçük kızın evlenmesine izin yok. Nedeni: Hem gelenek böyle, hem de küçük kız evlenip gittiği anda, ablanın evde kalmışlığı kesinleşecek. Kendi güzel, babası varlıklı, ailesi soylu da olsa, büyük kızın koca bulması zor. Masallarda ve destanlarda olduğu gibi; onunla evlenecek erkek, önce ondan güçlü, yaman olduğunu, "erkekliğini" kanıtlamalı; onu altetmeli, "kadına dönüştürmeli". Sonunda böyle bir erkek çıkıyor. Ama bu oyunda herkesin tam olarak muradına erip ermediği tartışmalı. Oyunun belki de gerek kâğıt üzerinde gerekse sahnede bu yönüyle -yani bir masal, "fantezi" olarak- yorumlanması ve değerlendirilmesi şimdiye dek karanlık kalmış bazı boyutlarının aydınlanmasına yarayabilir.

Örneğin, huysuz bir kızı uslandırarak kendine saygılı, "terbiyeli" bir eşe, bir hizmetkâra dönüştüren Petruchio'da, kimi erkeklerin bilinçaltındaki ruhsal, cinsel ve toplumsal güvensizliğin yine bir erkek tarafından yarı şaka dışa vurulması teması yeterince ağırlıklı olarak değerlendirilirse, Katherina7nın oyunun sonunda ansızın uysallaşıp "ehlileşmesi" de daha değişik yönleriyle tartışılabilir.

Petruchio ve onun temsil ettiği erkekler, sanki oyunun sondan bir önceki sahnesine kadar sergileyen kişiliğiyle "gerçek ve bağımsız" olan Katherina'yla değil, daha sonra erkek fantezisinde, Petruchio'nun hizmetkârı, bendesi ve cariyesi kimliğine bürünen Katherina'yla rahat ediyor. Shakespeare böylece, bu komedisinde, yüzeydeki şenlik atmosferinin altında, insanoğlunun temel yapısıyla, insan denen varlığın özüyle ilgili çok hassas noktalara değiniyor. Öylesine hassas noktalar ki, insan bunların oyunu her an sevinç ve mutluluk yanı ağır basan bir komedi olmaktan çıkarıp buruk ve kekre bir "dram" a dönüştürebileceği izlenimini ediniyor. Bu acı-tatlı dengesi, Shakespeare'in oyunlarında ustalıkla kullanıdğı ve sanatına aynı boyutlar katan bir öğe.

Oyuna adını veren Katherina, asi, zorba, "eli maşalı," sözünü sakınmayan bir "deli kız". Başlangıçtan itibaren zihinlerde ağırlık kazanan sorulardan biri, "Bu deli kızla ne yapmalı?" (Ya da, "Bu kızın sonu ne olacak?" sorusu. Oyunun sonunda Katherina'nın kazandığı yeni kimlik, yukarıdaki soruya verilebilecek cevaplardan biri. Ancak, huysuz kızdaki değişime öteki karakterlerin gösterdiği ilginç tepkilerebakılırsa, sanki Shakespeare son sahneleri (başka okur, seyirci ve yönetmenlerce bulunabilecek) öteki cevap ve yorumlara da açık tutuyor gibi.

Oyuna daha geleneksel açıdan bakarsak, "deli kız" Katherina'nın uslanması sürecinden alınacak bazı dersler olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, Shakespeare, kişinin başka insanların duygu ve düşünceleri, görüşleri olabileceğini kabullenmesinin, onlara saygı duymasının; inatçılık, aksilik, "dediğim dediklik", dikbaşlılık gibi huylardan arınkamla, bir başka "özgürlük," rahatlık, güven ve hoşgörü duygusuna ulaşabileceğini kavramasının önemini vurguluyor denebilir. Bu yorumu paylaşan eleştirmenler arasında olan günümüz Shakespeare araştırmacısı Dr. Stanley Wells, Petruchio'nun "misyonunu" da şöyle açıklıyor: "Gerçekçi Petruchio sonunda romantik bir başarıya ulaşıyor: Kafasında bir hayal kuruyor, sonra da o hayali gerçeğe dönüştürüyor."

Oyunun İngilizce adı: The Taming of the Shrew. Bu adın tam olarak Türkçe'ye çevrilmesinde pürüzler var. "Shrew;" "huysuz," "aksi," "şirret," "eli maşalı," "belalı," "hırçın," "deli, delişmen," olarak çevrilebilir. Önceki çevirilerde daha çok "hırçın" seçilmiş. Ancak oyunda Katherina'nın "hırçınlığı," huysuzluğa çok daha yakın. "Taming" ise " "uslandırma," "ehlileştirme," "yola getirme," "terbiye etme" (yırtıcı bir av kuşunu terbiye eder gibi) demek. Oyuna "Hırçın Kızın Uslanması" dendiğinde (ki, bu başlık seçilse bile "uslandırılması" demek daha doğru olurdu), anlam kaybı ve sapması oluyor. Ayrıca bu ifade bir oyun adı olarak Türkçe açısından çok düzgün değil. Bu nedenle, ben oyuna yalnızca "Huysuz Kız" demeyi daha az yanıltıcı buldum.

Bülent Bozkurt

Read Ebooks by William ShakespeareRead information about the author

Ebook Huysuz Kız read Online! William Shakespeare (baptised 26 April 1564) was an English poet and playwright, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's pre-eminent dramatist. He is often called England's national poet and the "Bard of Avon" (or simply "The Bard"). His surviving works consist of 38 plays, 154 sonnets, two long narrative poems, and several other poems. His plays have been translated into every major living language, and are performed more often than those of any other playwright.

Shakespeare was born and raised in Stratford-upon-Avon. Scholars believe that he died on his fifty-second birthday, coinciding with St George’s Day.

At the age of 18 he married Anne Hathaway, who bore him three children: Susanna, and twins Hamnet and Judith. Between 1585 and 1592 he began a successful career in London as an actor, writer, and part owner of the playing company the Lord Chamberlain's Men, later known as the King's Men. He appears to have retired to Stratford around 1613, where he died three years later. Few records of Shakespeare's private life survive, and there has been considerable speculation about such matters as his sexuality, religious beliefs, and whether the works attributed to him were written by others.

Shakespeare produced most of his known work between 1590 and 1613. His early plays were mainly comedies and histories, genres he raised to the peak of sophistication and artistry by the end of the sixteenth century. Next he wrote mainly tragedies until about 1608, including Hamlet, King Lear, and Macbeth, considered some of the finest examples in the English language. In his last phase, he wrote tragicomedies, also known as romances, and collaborated with other playwrights. Many of his plays were published in editions of varying quality and accuracy during his lifetime, and in 1623, two of his former theatrical colleagues published the First Folio, a collected edition of his dramatic works that included all but two of the plays now recognised as Shakespeare's.

Shakespeare was a respected poet and playwright in his own day, but his reputation did not rise to its present heights until the nineteenth century. The Romantics, in particular, acclaimed Shakespeare's genius, and the Victorians hero-worshipped Shakespeare with a reverence that George Bernard Shaw called "bardolatry". In the twentieth century, his work was repeatedly adopted and rediscovered by new movements in scholarship and performance. His plays remain highly popular today and are consistently performed and reinterpreted in diverse cultural and political contexts throughout the world.

According to historians, Shakespeare wrote 37 plays and 154 sonnets throughout the span of his life. Shakespeare's writing average was 1.5 plays a year since he first started writing in 1589. There have been plays and sonnets attributed to Shakespeare that were not authentically written by the great master of language and literature.Ebooks PDF EpubAdd a comment to Huysuz Kız
Read EBOOK Huysuz Kız by William Shakespeare Online free

Download PDF: huysuz-kz.pdf Huysuz Kız PDF